Óriási érdeklődés mellett, rengeteg kérdés kereszttűzében tartottuk meg március 23-án a PraxisAkadémia GDPR-képzését, melyet – szokásunkhoz híven – kifejezetten a privát egészségügyre szabtunk. A zsúfolásig telt előadóteremben orvosok, praxistulajdonosok, praxis- és ellátásvezetők hallgatták, milyen feladatok várnak privát egészségügyi intézményükre május 25-ig. Érzelmektől vegyes nap volt.

Amint kolléganőm a bevezetőben hangsúlyozta, a teremben helyet foglaló praxisok már többet tettek a GPDR-felkészülés érdekében, mint a piac legtöbb szereplője. Tudjuk, napi gyakorlatban pontosan látjuk, milyen a GPDR ismertsége, milyen a szakma informáltsága a kérdéskörben, épp ezért a magunk részéről minél többet megteszünk a téma edukációja érdekében, mert közös érdekünk a megfelelés.

A nap első részében Dr. Bódi Krisztina egészségügyi és adatvédelmi szakjogász a legfontosabb alapfogalmak és ismeretek átadásával kezdte, pontos tisztáztuk, mit jelent a személyes adat, milyen védelem illeti, illetve a legfontosabb az volt, hogyan alakul az új uniós adatvédelmi rendelet alkalmazása az egészségügyi adatok kapcsán, a privát intézményekben. Ezt egy rövid szünet követte, ami jó alkalom volt arra, hogy a láthatóan feszült közönség kifújja magát. Nap mint nap ezekkel a negatív reakciókkal, érzelmekkel találkozunk, amikor adatvédelmi tanácsadást tartunk, vagy már részletekbe menően taglaljuk a privát egészségügyi intézmény adatkezelését a ránk bízott adatvédelmi hatásvizsgálat során. Rengeteg a kérdés, kétely, és a sok (néha túl sok) információ, a mérhetetlen mennyiségű feladat felborzolja a kedélyeket, és rendkívül elbizonytalanítja a praxis vezetőit.

Az ezt követő részben jogászkollégánk tovább mélyítette az ismereteket, taglaltuk az adatkezelő és adatfeldolgozó feladatait, kitértünk részletesen a páciensek tájékoztatási kötelezettségeire, és elméletben áttekintettük az adatvédelmi hatásvizsgálat teendőit, az azzal kapcsolatos GDPR-elvárásokat.

Az ebédszünetet követően már adatvédelmi szakértőnk, Lengyel Lívia, vette át a szót, aki a lehető leggyakorlatiasabban bemutatta, hogyan zajlik egy hatásvizsgálat, példákat mutatva, és a hallgatóságban felmerülő kérdéseket megválaszolva érzékeltette az adatvédelmi hatásvizsgálat során történő kockázatbecslést, valamint az ezen kockázatok kezelésére szolgáló aktivitásokat. A résztvevőkkel közösen végigvettük gyakorlatban az adatkezelési nyilvántartást, a pácienseknek szóló adatvédelmi tájékoztató, valamint a belső adatvédelmi szabályzat paramétereit, kötelező elemeit, elkészítésének mikéntjét.

A nap végén természetesen arra is hagytunk időt, hogy kollégáim minden kérésre válaszolni tudjanak, így hallgatóságunk sok elméleti és gyakorlati tudással, tettrekészen indult haza.

Következő GDPR-képzésünket április 13-án, majd május 11-én tartjuk – melyre a dátumra kattintva tud regisztrálni,
de lehetőség van személyes tanácsadásra, melyről itt tud bővebben tájékozódni!

 

MentésMentés